نمایش دادن همه 14 نتیجه

مشاهده فیلترها

آنتن دیش ۳۲dBi دلتالینک مدل ANT-HP5532-N DeltaLink

6,200,000 تومان

آنتن دیش ۳۵dBi دلتالینک مدل ANT-HP5535N DeltaLink

9,910,000 تومان

آنتن دیش ۲۹dBi دلتالینک مدل ANT-HP5529N DeltaLink

5,203,000 تومان

آنتن دیش ۳۲dBi دلتالینک مدل ANT-SHP5532-N DeltaLink

5,489,000 تومان

آنتن دیش ۳۷dBi دلتالینک مدل ANT-HP5537N DeltaLink

9,889,000 تومان

آنتن دیش آنر ویو دوال HW5565-33D-HP 33dBi

7,337,000 تومان

آنتن دیش آنر ویو دوال HW5565-34D-HP 34dBi

9,200,000 تومان

آنتن دیش آنر ویو سینگل HW4961-25D-HP 25dBi

1,980,000 تومان

آنتن دیش آنر ویو سینگل HW4961-27D-HP 27dBi

2,700,000 تومان

آنتن آنرویو مدل Single-29.5dbi

3,970,000 تومان

آنتن دیش آنر ویو دوال HW4961-29.48D-HP 29.5dBi

3,970,000 تومان

آنتن دیش آنر ویو دوال HW4961-31D-HP 31.7dBi

4,240,000 تومان

آنتن دیش آنر ویو سینگل HW4961-31D-HP 31.7dBi

4,100,000 تومان

آنتن دیش آنر ویو دوال HW4961-33.65D-HP 33.5dBi

7,200,000 تومان